Zeusbeeld van Olympia

Zeusbeeld van Olympia 440 v.Chr.

De Griekse schrijver Pausanias heeft het Zeusbeeld van Olypia beschreven. Het is gemaakt door de beeldhouwer Pheidias. Rond 440 v.Chr. werd het beeld gebouwd. Er werd 8 jaar over gedaan om het beeld te bouwen. Het beeld was als verering van de god der goden, Zeus. Het was gebouwd in een tempel in het heiligdom van Zeus, Olympia. Hier werden de Olympische spelen gehouden. De tempel stond er al ruim dertig jaar voordat het beeld werd gebouwd, Het beeld was gemaakt als triomf van deze Olympische spelen. Voor de Olympische spelen werden toen zelfs oorlogen stopgezet.

Het Zeusbeeld in Olympia

Het Zeusbeeld in de tempel.

Het is een beeld van de god Zeus, om deze te vereren. Het beeld was 14 meter hoog en zat op een troon in een tempel. Het gigantische beeld is gemaakt van goud in ivoor en zit op een troon.. Op zijn hoofd heeft hij een krans van nagemaakte olijftakken. In zijn rechterhand draagt hij de overwinningsgodin Nike (waar komt de naam van dat bekende sportmerk toch vandaan). In zijn linkerhand bevindt zich een scepter, een soort staf. Deze is versierd met metalen van verschillende kleuren. Op deze scepter zit de adelaar. De scepter toonde aan dat hij de god der goden was.De sandalen en de mantel van het beeld waren gemaakt van hout. Alle onderdelen van het beeld waren rijkelijk versierd met goud, edelstenen, ebbenhout en ivoor. De troon waarop Zeus zit was versierd met vele mythologische figuren en voorstellingen. .

Het verhaal gaat dat de beeldhouwer tot de god bad om een teken te geven of het beeld naar zijn zin was. Volgens de overlevering is bliksem ingeslagen op de grond.

Het beeld van Zeus werd in zijn levensloop een paar keer gerepareerd. Rond 40 n.Chr. probeerde een Romeinse keizer het beeld naar Rome te verhuizen, maar dat mislukte. Nadat een christelijke keizer de Olympische Spelen had verboden, is het beeld verhuisd naar Constantinopel in 391 n.Chr. In 462 n.Chr. is het beeld verwoest door een brand. Waar de tempel heeft gestaan is bekend, er zijn zelfs een aantal zuilen teruggevonden. Van het beeld is nooit meer iets teruggevonden.

Tegenwoordig hebben we nog steeds de Olympische Spelen, ook al doen we dit niet meer ter ere van Zeus.

Deel dit met je vrienden!